CANADA


Canada ประเทศแคนาดา


ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และทางตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์คติก และทางใต้ติดกับรัฐอะแลสกาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดพื้นที่ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ทางตอนเหนือมากที่สุดของโลก (ขั้นโลกเหนือ) จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็น

ภูมิอากาศ ประเทศแคนาดา


ประเทศแคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง

City Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Vancouver 3.0 4.7 6.3 8.8 12.1 15.2 17.2 17.4 14.3 10.0 6.0 3.5
Calgary -9.6 -6.3 -2.5 4.1 9.7 14.0 16.4 15.7 10.6 5.7 -3.0 -8.3
Edmonton -14.2 -10.8 -5.4 3.7 10.3 14.2 16.0 15.0 9.9 4.6 -5.7 -12.2
Saskatoon -17.5 -13.9 -7.0 3.9 11.5 16.2 16.2 17.4 11.2 4.8 -6.0 -14.7
Winnipeg -18.3 -15.1 -7.0 3.8 11.6 16.9 19.8 18.3 12.4 5.7 -4.7 -14.6
Toronto -4.5 -3.8 1.0 7.5 13.8 18.9 22.1 21.1 16.9 10.7 4.9 -1.5
Ottawa -10.7 -9.2 -2.6 5.9 13.0 18.1 20.8 19.4 14.7 8.3 1.5 -7.2
Montreal -10.3 -8.8 -2.4 5.7 12.9 18.0 20.8 19.4 14.5 8.3 1.6 -6.9
Quebec City -12.4 -11.0 -4.6 3.0 10.8 16.3 19.1 17.6 12.5 6.5 -0.5 -9.1
Halifax -5.8 -6.0 -1.7 3.6 9.4 14.7 18.3 18.1 13.8 8.5 3.2 -3.0
Charlottetown -7.2 -7.5 -3.0 2.7 9.2 14.8 18.8 18.4 14.0 8.6 3.1 -3.6
St.John’s -4.0 -4.6 -2.0 1.8 6.4 11.3 15.8 15.6 11.8 7.3 3.3 -1.4
Fredericton -9.6 -8.5 -2.5 4.0 10.8 16.2 19.3 18.3 13.0 7.3 1.2 -6.6
 

ภาษา


ประเทศแคนาดาใช้ภาษาทางการ 2 ภาษา ทั้งในระดับประเทศและในรัฐนิวบรันสวิก ภาษาทางการ 2 ภาษานั้น คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) ของแคนาดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ที่รัฐควิเบค ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ แต่ชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศ


ระบอบการปกครอง


ปัจจุบันประเทศแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ (หมายเหตุ : พระองค์เดียวกับพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร แต่โดยรัฐธรรมนูญแล้วถือว่าเป็นคนละตำแหน่ง)

โดยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ (Confederation) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 รัฐ (Province) และ 3 ดินแดน (Territory) โดยแต่ละรัฐมีมุขมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย


รัฐ


 1. รัฐอัลเบอร์ตา (Alberta) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นหนึ่งในสองรัฐที่ไม่มีส่วนที่ติดกับทะเล มีเมืองหลวงชื่อ เมืองเอดมันตัน (Edmonton) มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 3.7 ล้านคน
 2. รัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ตั้งอยู่ทางฝั่งแปซิฟิกของทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเขตที่มีธรรมชาติสวยงาม มีสภาพอากาศอบอุ่น พื้นที่เป็นภูเขาน้อยใหญ่ มีเมืองหลวงคือ เมืองวิคตอเรีย (Victoria) มีประชากรประมาณ 3.3 ล้านคน เป็นเมืองที่มีชาวจีนอาศัยอยู่มากที่สุด


 3. รัฐแมนิโทบา (Manitoba) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบจนได้ชื่อว่า Land of 100,000 lakes เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และยังเป็นแหล่งเหมืองแร่ที่สำคัญ คือ ทองแดง สังกะสี และนิเกิล มีเมืองวินนิเพก (Winnipeg) เป็นเมืองหลวง
 4. รัฐนิวบรันสวิก (New Brunswick) ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศ เป็นรัฐที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำทะลทั้ง 3 ด้าน มีประชากรประมาณ 723,900 คน ประชากรร้อยละ 35 พูดภาษาฝรั่งเศส มีเมืองเฟรเดริคตัน (Fredericton) เป็นเมืองหลวง
 5. รัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ (Newfoundland and Labrador) ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ มีเมืองหลวงชื่อ เมืองเซ็นต์จอห์น (Saint John) ในปัจจุบันมีประชากร 570,000 คน โดยพื้นเพมาจากประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์


 6. รัฐโนวาสโกเซีย (Nova Scotia) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลทั้ง 4 ด้าน มีพื้นที่ 55,491 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อ เมืองฮาลิแฟกซ์ (Halifax) มีประชากรประมาณ 320,000 คน
 7. รัฐออนแทรีโอ (Ontario) ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศแคนาดา มีพื้นที่ 1.1 ล้านตารางกิโลเมตร มีเมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองหลวง
 8. รัฐปรินซ์เอดเวอร์ดไอแลนด์ (Prince Edward Island) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุด มีประชากรประมาณ 130,000 คน มีเมืองชาร์ล็อตทาวน์ (Charlottetown) เป็นเมืองหลวง
 9. รัฐควิเบก (Quebec) เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีพื้นที่ 1,450,680 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ มีเมืองหลวงชื่อ เมืองควิเบคซิตี้ (Quebec City) ร้อยละ 80 ของประชากรอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายฝรั่งเศสและนิยมพูดภาษาฝรั่งเศส


 10. รัฐซัสแคตเซวัน (Saskatchewan) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 650,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ที่เหลือเป็นทุ่งราบแพรี่และทะเลสาบ เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลี ข้าวฟ่าง จึงได้ชื่อเรียกว่า “ตะกร้าขนมปัง” มีเมืองหลวงชื่อ เมืองรีไจนา (Regina) มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน

ดินแดน

 

ภาษีประเทศแคนาดา


ในประเทศแคนาดาบางรัฐจะเพิ่มวิธีการจัดเก็บระบบภาษีในสินค้าและบริการของตนเอง อย่างไรก็ดีทุกรัฐจะต้องใช้ภาษีกลางสำหรับสินค้าและบริการ (GST) ในอัตราร้อยละ 7 ของราคาสินค้าในฐานะนักท่องเที่ยว แต่อาจได้รับการคืนภาษีในส่วนของ GST ในวันที่เดินทางออกจากประเทศแคนาดา การรับคืนภาษีต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและจำเป็นต้องแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

เงินตราประเทศแคนาดา

หน่วยเงินตราของประเทศแคนาดา คือ ดอลล่าห์แคนาดา (CAD$)

 • ธนบัตร มีมูลค่า $5, $10, $20, $50 และ $100
 • เงินเหรียญ มีมูลค่าเป็นเซ็นต์ 1 เซนต์ (เพนนี), 5 เซนต์ (นิเกิล), 10 เซนต์ (ดิม), 25 เซนต์ (ควอเตอร์), $1 (ลูนนี่), $2 (ทวูนนี่)

ดูตัวอย่างเงินตราประเทศแคนาดา