ภาษาอังกฤษ (English Course)

คอร์สยอดนิยมสำหรับทุกคน “คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ” ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนบนโลกใบนี้ ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญอยู่เสมอ ดังนั้นการไปเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาย่อมเป็นทางเลือกที่โดนใจทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่ออะไรน่ะหรือ ไม่ว่าจะกลับมาทำงาน ใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันนี้โลกเราก้าวหน้าไปถึงขนาดที่คำกล่าวว่า เราย่อโลกไว้ในมือคุณไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝัน ดังนั้น S&K INTERNATIONAL EDUCATION จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนก้าวไปพร้อมกันกับโลกใบนี้ โดยการนำเสนอคอร์สเรียนหลากหลายรูปแบบที่จะเหมาะกับแต่ละคน เหมือนเสื้อผ้าที่จะใส่ให้สวยก็ตัดตามบุคลิกลักษณะและความชอบของแต่ละคน ตามมาดูกันเลยว่าคุณจะเหมาะกับเสื้อตัวไหน
 

ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาเพียงเล็กน้อยและต้องการพัฒนาความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจะได้รับการพัฒนาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ไวยกรณ์ การออกเสียงให้ถูกต้อง โดยการเรียนการสอนจะทำให้ค่อยๆ เพิ่มความมั่นใจในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการปูพื้นฐานเพื่อไปใช้ในส่วนอื่นๆ ต่อไป หลักสูตรจะแบ่งเป็น 6 ระดับตั้งแต่ Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate and Advanced การพัฒนาของแต่ละระดับอยู่ในราว 10-15 สัปดาห์ และความพิเศษของหลักสูตรนี้คือเริ่มทุกวันจันทร์ และกำหนดจำนวนสัปดาห์ในการเรียนได้ตามความต้องการตั้งแต่ 1 สัปดาห์ จนถึง 52 สัปดาห์ รวมถึงมีสถาบันที่เปิดสอนมากมาย ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไปเริ่มต้นเมื่อไร ต้องมีเวลาเท่าไร เลือกหลักสูตรนี้พร้อมเมื่อไรเริ่มได้เลย ไม่ต้องให้คุณรอนาน อยากพัฒนาตัวเอง เลือกและเริ่มเลยแล้วเดินหน้าโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ารอคอยว่าจะเริ่มเมื่อไรดี


ค่าใช้จ่ายในการเรียนนั้นอยู่ในราว 170 – 240 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS (International English Language Testing System Preparation)


มีคำว่าเตรียมตัวสอบ แสดงถึงมีการวัดผล มีตัวชี้วัด ถูกต้องแล้วการสอบ IELTS เป็นระบบการวัดผลภาษาอังกฤษโดยมีตัวชี้วัด และกำหนดเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ทั่วโลก โดยไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เข้าทำงานกับบริษัทต่างประเทศชั้นนำ หรือองค์กรของรัฐ ดังนั้นแล้วหากเป้าหมายของคุณๆ คือ ต้องมีผล IELTS เพื่อประกอบกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วนั้น เดินมาหาหลักสูตรนี้กันเลยเสื้อตัวนี้ใส่แล้วเหมะชัวร์ หลักสูตรนี้จะช่วยนำทาง โดยพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษที่มีอยู่แล้วของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงเจ้าของภาษาและทำให้คุณมั่นใจและใช้มันได้อย่างเจ้าของภาษาเลยทีเดียว และเตรียมความพร้อมในการไปเข้าสู่สนามสอบ เพื่อให้ได้ผลที่คุณต้องการ ซึ่งผลที่แต่ละหน่วยงานหรือสถาบันต้องการก็มีแตกต่างกันไปตั้งแต่ 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 ไปกันจนถึง 7.0 หรือมากกว่านั้นกันเลยทีเดียว โดยหน่วยวัดผลอยู่ระหว่าง 1 ถึง 9 หลักสูตรโดยส่วนใหญ่จะเลือกจำนวนสัปดาห์ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการทดสอบก่อนสมัครเข้าเรียน


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 230 – 280 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge CAE ( Certificate in Advanced English )


มาแบบเดียวกับ IELTS มีคำว่าเตรียมสอบ แสดงถึงมีการวัดผล และมีตัวชี้วัด Cambridge CAE ก็เป็นระบบการวัดผลภาษาอังกฤษโดยมีตัวชี้วัด และกำหนดเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ทั่วโลกอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าต้องการใช้ผลของระดับภาษาอังกฤษของสถาบันไหน ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิค และลักษณะคำถามในข้อสอบ นำข้อสอบมาสอนเพื่อให้มีความมั่นใจและมีความพร้อมก่อนการทำข้อสอบจริง เพื่อที่จะให้คุณผ่านการทดสอบแบบนี้และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยหน่วยวัดผลคือ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 โดยส่วนใหญ่จะกำหนดการเรียนต่อหลักสูตรอยู่ที่ 10-12 สัปดาห์ต่อหลักสูตร และจะลงเรียนกี่หลักสูตรนั้นขึ้นอยู่กับผลทดสอบก่อนสมัครเรียน


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 300 - 350 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge FCE ( First Certificate In English )


เช่นเดียวกันกับ IELTS และ CAE ขึ้นอยู่กับคุณว่าต้องการผลของระดับภาษาอังกฤษของสถาบันไหน โดยที่ FCE นั้นเป็นขั้นเริ่มต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิค และลักษณะคำถามในข้อสอบ นำข้อสอบมาสอนเพื่อให้มีความมั่นใจและมีความพร้อมก่อนการทำข้อสอบจริง เพื่อที่จะให้คุณผ่านการทดสอบแบบนี้และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยหน่วยวัดผลคือ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 โดยส่วนใหญ่จะกำหนดการเรียนต่อหลักสูตรอยู่ที่ 10-12 สัปดาห์ต่อหลักสูตร และจะลงเรียนกี่หลักสูตรนั้นขึ้นอยู่กับผลทดสอบก่อนสมัครเรียน


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 300 - 350 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ หรือ English for Academic Purposes (EAP)


ในการเรียนต่อหลักสูตรอุดมศึกษาในสถาบันต่างประเทศ หากใช้ IELTS เป็นตัวชี้วัด อาจจะทำให้หลายคนถอยทัพกันไปเสียก่อน แต่อย่างไรก็ตามคุณๆ เองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับที่จะเข้าใจในการเรียนการสอนของอุดมศึกษาได้เช่นกัน ดังนั้น EAP จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา โดยเน้นด้านทักษะการอ่านและเขียนในเชิงวิชาการ รวมถึงการนำเสนอผลงาน บวกกับทักษะการทำวิจัย เพื่อที่จะได้นำไปใช้ศึกษาต่อ และสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาเรียน และสามารถทำรายงานเสนอได้ โดยก่อนที่จะเข้าเรียน EAP ได้นั้นจะต้องมีความรู้ในภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ Upper Intermediate ก่อนถึงจะเข้าเรียนได้ ดังนั้นคุณๆ พอจะทราบกันแล้วใช่ไหมว่าตนเองนั้นควรจะเริ่มเรียนจะอะไรกันก่อน


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 210 – 250 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือ English for primary and Secondary School Preparation


หลักสูตรนี้ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-18 ปี โดยที่ไม่ได้ศึกษาภาคภาษาอังกฤษมาก่อน ในหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆ ยังจะได้เตรียมพร้อมในการเรียนรู้วิชาการก่อนที่จะจะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนจริงตามหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นวิชาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 350 - 400 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ Certificate in EAL (III, IV ) for Further Study


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อ และมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง ทำให้พอรู้คำศัพท์ รู้ไวยกรณ์ สามารถใช้รูปประโยคง่ายๆ แต่งบทความสั้นๆ แต่ขาดความเชื่อมต่อ ทำให้อ่านแล้วไม่ราบรื่นทั้งย่อหน้า ทำให้ไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่ระดับ General โดยในหลักสูตรนี้จะกำหนดหลักสูตรไว้ตายตัว เช่น 26 สัปดาห์ โดยในการเรียนการสอนก็เน้นทักษะภาษาอังกฤษทุกด้านเช่นเดียวกับคอร์ส General English และหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมให้คุณๆ ทุกคนกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นโดยการเรียนการสอนจะเน้นถึงความมั่นใจในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการปูพื้นฐานเพื่อไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 4,800 – 5,200 เหรียญต่อหลักสูตร 26 สัปดาห์

English Language โรงเรียนภาษาอังกฤษ Austraila

190
191
Logo
193
197
195
210
212
213
215
217
227
228
229
123

English Language โรงเรียนภาษาอังกฤษ New Zealand

logo
123
197
Aspire2_Logo

English Language โรงเรียนภาษาอังกฤษ ประเทศอื่นๆ

ilsc
Logo160
institute-thumbnail
institute-thumbnail