Ability English

Full Name : Ability English
Short Name : Ability
Website : www.ability.edu.au

Ability English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสถาบันตั้งอยู่ที่ Sydney และ Melbourne เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพ และมีหลักสูตรที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความต้องการ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเป้าหมายของตนเอง ทางสถาบันได้จัดสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันให้เหมาะกับการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และทำให้นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน โดยทางสถาบันได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนด้วยการจัดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้นักเรียนได้ใช้อย่างเต็มที่อีกด้วย

สถาบันต่างๆของ Ability English

สถาบัน Ability English Sydney
Level 4, 10 Quay St, Sydney, NSW 2000 Australia
ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Central Station ทำให้เดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวกสบาย และยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น Darling Harbour, China Town นอกจากนี้โรงเรียนยังอยู่ใกล้กับตัวเมือง Sydney อีกด้วย

สถาบัน Ability English Melbourne
Level 3, 55 Swanston St., Melbourne VIC 3000
ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Flinders Station ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร และศูนย์การค้าต่างๆมากมาย และยังอยู่ใกล้กับแม่น้ำ Yarra ซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญของเมืองอีกด้วย

หลักสูครต่างๆที่ทางโรงเรียนเปิดสอน


General English & General English Plus

 • General English เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งการเรียนการสอนจะมีความสนุกสนาน ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจ และเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ซึ่งในแต่ละอาทิตย์จะมีการเน้นในด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษอีกด้วย
 • General English Plus เป็นคอร์สการเรียนการสอนที่ต่างกับ General English โดยการเรียนการสอนนั้นจะค่อนข้างเข้มข้น เน้นไปในด้ารการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวในการเรียนคอร์สต่างๆ เช่น IELTS Preparation, English for Academic Purposes และ Cambridge FCE and CAE Test Preparation


Pronunciation & Fluency

 • ฝึกการพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนกับเจ้าของภาษา
 • ฝึกฝนการออกเสียง และการฟังโดยใช้ปากและหู
 • ฝึกฝนในการแยกแยะเสียงและความหมายต่างๆในภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง
 • พัฒนาทักษะทางด้านการออกเสียง


IELTS Preparation

 • อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ IELTS และสิ่งที่ต้องทำในการสอบ IELTS
 • ให้คำแนะนำ และสอนเทคนิคต่างๆในการสอบ IELTS
 • ฝึกฝนการสอบภายใต้แรงกดดัน
 • พัฒนาทักษะที่ตนเองขาดในการสอบ IELTS
 • เทคนิคในการเพิ่มคะแนนจาก 6.0 ไปเป็น 7.0


English for Academic Purposes (EAP)

 • ฝึกการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
 • ฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในภาษาอังกฤษ
 • ฝึกการเขียนอ้างอิงถึงหนังสือต่างๆ
 • ฝึกอ่านและแปลความหมายประโยคภาษาอังกฤษ
 • ฝึกการนำเสนองานในรูปแบบวิชาการ


Cambridge FCE and CAE Test Preparation

 • อธิบายรายละเอียด และสิ่งที่ต้องทำในการสอบ
 • ให้คำแนะนำ และสอนเทคนิคต่างๆในการสอบ
 • ฝึกฝนการสอบภายใต้แรงกดดัน
 • พัฒนาทักษะที่ตนเองมีข้อบกพร่อง
 • เทคนิคในการทำคะแนนให้ได้ตามเป้าหมาย


Survivor English

 • ฝึกการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
 • ฝึกการพูดภาษาอังฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา
 • เน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางการพูด
 • การเรียนการสอนเน้นในเรื่องของการสื่อสาร ตอบโด้กันในห้องเรียน
 • เสริมสร้างความมั่นใจในการพูดกับเจ้าของภาษา
 • พัฒนาการออกเสียง และความคล่องในการพูดภาษาอังกฤษ
 • มีการให้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์


ตัวอย่างสถาบันที่ยอมรับผลการศึกษาจาก Ability English

 • TAFE NSW
 • MIBT (Melbourne Institute of Business and Technology)
 • Swinburne University of Technology
 • UNSW Foundation Studies
 • University of Western Sydney (UWS)

** Logos, Words, Images and other are trademark, copyright of their owner.

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.