Australian International College of English

Full Name : Australian International College of English
Short Name : AICE
Website : www.aice.nsw.edu.au/index.html

สถาบัน Australian International College of English หรือ AICE เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียง และยังได้รับรางวัลทางวิชาการและวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย สถาบัน AICE ตั้งอยู่บนถนน Pitt Street อยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ใกล้กับป้ายรถเมล์และสถานีรถไฟ ทำให้นักเรียนเดินทางมาเรียนได้สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้า ธนาคาร ร้านค้า และร้านอาหารอีกด้วย

 

194_1

 

สถาบัน AICE เป็นสถาบันที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ มีการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์ที่จะได้รับ และยังมีการบริการนักเรียนที่ดีทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา สำหรับการเรียนการสอนนั้นหลักสูตรในการสอนจะเป็นแบบบูรณาการ ทำให้มีการเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่ซ้ำซาก มีประโยชน์ และสนุกสนาน ทำให้นักเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งยุโรป, เอเชีย, อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังมีการจัดสื่อการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ภายในโรงเรียนนั้นยังมีการจัดห้องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้นักเรียนได้ใช้กันอย่างทั่วถึง และครูผู้สอนยังเป็นเจ้าของภาษาที่มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองอย่างดีที่สุด

 

 

หลักสูตรต่างๆที่ทางโรงเรียนเปิดสอน
General English
หลักสูตร General English นั้นแบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น(1-12 สัปดาห์)และหลักสูตรระยะยาว(12-60 สัปดาห์) ซึ่งหลักสูตรจะเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน ทั้ง Speaking, Listening, Reading, Writing, Vocabulary, Idiom และ Function Grammar ซึ่งหลักสูตรนี้มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และนักเรียนยังสามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้อีกด้วย ซึ่งชั้นเรียนของเราเป็นขนาดเล็ก และมีผู้คนจากหลากหลายชาติเข้ามาเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากชาติอื่นๆ และยังช่วยให้นักเรียนฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Integrate English
หลักสูตร Integrate English เป็นหลักสูตรแนวใหม่ ซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น(1-12 สัปดาห์)และหลักสูตรระยะยาว(12-60 สัปดาห์) ในการเรียนการสอนนั้นจะเน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในซิดนีย์ โดยในหลักสูตรนี้จะมีสื่อการสอนที่หลากหลาย และน่าสนใจ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆวันอีกด้วย

English for Academic Purpose (EAP)
หลักสูตร English for Academic Purpose หรือ EAP นั้น เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อนักเรียนสำเร็จหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยที่ไม่ต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น IELTS ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นพัฒนาทักษะในด้าน Writing และ Research skill เพื่อเตรียมตัวในการศึกษาต่อ

IELTS Preparation
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะแนน IELTS ได้ตามต้องการ ซึ่งจะเน้นทักษะทางด้าน Listening, Reading, Writing และ Speaking ทุกๆทักษะจะถูกสอนอย่างเข้มข้นจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งในการเรียนการสอนจะมีการทดสอบเหมือนการสอบจริง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน มีความมั่นใจในการสอบ และสามารถทำคะแนนได้ตามที่ต้องการ

High School Preparation
หลักสูตรน High School Preparation เป็นหลักสูตรสำหรับการปูพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับเกรด 8 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านภาษาและวิชาการ ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ ในการสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตร A-Level และ IB Diploma

ตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่ยอมรับผลการศึกษาจากสถาบัน AICE

 • Macquarie University
 • University of Wollongong
 • University of Western Sydney
 • Charles Sturt University
 • Kaplan Business School
 • Federation University Australia
 • TAFE NSW
 • Raffles College Design and Commerce
 • KENT Institute
 • HOLMES Institute
 • King’s Own Insitute
 • Windsor Institute of Commerce

 

194_2

 

** Logos, Words, Images and other are trademark, copyright of their owner.

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.