Australian Learning Group

Full Name : Australian Learning Group
Short Name : ALG
Website : http://alg.edu.au

Australian Learning Group หรือ ALG นั้นเป็นโรงเรียนสอนทางด้านวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย สถาบัน ALG นั้นมีนักเรียนสมัครเข้ามาเรียนมากกว่า 1000 คนต่อปี ซึ่งเป็นนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย และนักเรียนต่างชาติทั่วโลกจากยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, อินเดีย และประเทศอื่นๆทั่วทุกมุมโลก

สถาบัน ALG ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney และยังมีวิทยาเขตอื่นๆอีกทั่วทั้งประเทศออสเตรเลียทั้ง Perth, Melbourne และ Brisbane นอกจากนี้ในทุกๆที่ยังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ทางสถาบัน ALG นั้นเติบโตขึ้นอย่างมากใน 5 ปีที่ผ่านมา

ทางสถาบัน ALG ได้จัดการเรียนการสอนในระดับวิชาชีพดังนี้

 • Fitness & Personal Training qualifications
 • Sport & Recreation qualifications
 • Massage Therapy qualifications and professional skills training

โดยทางสถาบันได้แบ่งย่อยออกเป็น 2 โรงเรียนคือ NSW School of Massage และ Australian College of Sport & Fitness ซึ่งในแต่ละโรงเรียนจะเชี่ยวชาญในแต่ละด้านโดยเฉพาะ และยังมีสถานที่ที่เหมาะสมในการเรียนอีกด้วย

 

196_1

 

NSW School of Massage
NSW School of Massage เป็นโรงเรียนสอนนวดชั้นนำที่มีชื่อเสียง และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมากมายมากว่า 25 ปี โรงเรียนนี้สอนให้นักเรียนมีทักษะการนวดที่ผ่านเกณฑ์ในการเป็นนักบำบัดทางการนวด ซึ่งทางโรงเรียนได้รับประกันในความสำเร็จในการเรียนด้วย

 

196_2

 

การเรียนการสอนเป็นขั้นตอน
หลักสูตรในการเรียนการสอนนั้นเป็นหลักสูตรที่ง่าย และได้ผลเป็นอย่างดี ในการเรียนแต่ละวิชานั้นจะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ การสอนจะค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละครั้ง ทำให้นักเรียนที่เรียนนั้นมีความเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆ

การฝึกภาคปฏิบัติ
ในการเรียนการสอนนั้นจะมีการเรียนภาคปฏิบัติอยู่ในการเรียนด้วย การเรียนภาคปฏิบัติจะเรีรยนในห้องเรียนที่ทันสมัย เหมาะสำหรับการเรียน ในการเรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ชั่วโมง ในชั่วโมงแรกจะเป็นการสอนทางด้านเทคนิคในการนวดต่างๆ และหลังจากนั้นจะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เราได้ฝึกการนวดจริงๆในชั้นเรียน

การทบทวนและการฝึกฝนต่างๆ
การเรียนนั้นจะมีเวลาในการทบทวน และการนั่งคุยโต้ตอบปัญหากันในห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดการฝึกการนวดภาคปฏิยัติ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการนวด และพัฒนาทักษะในการนวดได้ดียิ่งขึ้น

มีทีมผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ทางโรงเรียนสามารถรับประกันได้ว่านักเรียนที่จบไปจะเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน ด้วยการสอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ และยังมีผู้ช่วยคนอื่นๆ ที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

มีตัวเลือกในการเรียนที่ยืดหยุ่น
นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรในการเรียนได้ทั้งแบบ Full-time และ Part-time สำหรับการเรียนแบบ Full-time นั้น นักเรียนสามารถได้รับ Certificate IV in Massage ภายในการเรียน 20 สัปดาห์ ส่วนนักเรียนประเภท Part-time นั้นสามารถเลือกเรียนที่ละหน่วยกิจได้ ซึ่งจะต้องเรียนทั้งหมด 9 หน่วยกิจเพื่อที่จะได้รับ Certificate IV in Massage

หลักสูตรในการเรียน Certificate IV in Massage
การที่จะได้รับ Certificate IV in Massage นั้น นักเรียนจะต้องเรียนทั้งหมด 9 วิชาดังนี้

 • Swedish Massage
 • Remedial Massage
 • Sports Massage
 • Anatomy & Physiology
 • Practice Management, Law & Ethics
 • Safe Practices
 • First Aid
 • Student Clinic – Certificate Level
 • Massage Elective 1

 

196_3

 

หลักสูตรในการเรียน Diploma of Remedial Massage
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อจาก Certificate IV in Massage ซึ่งการที่จะเเรียนได้นั้น นักเรียนจะต้องได้รัย Certificate IV in Massage มาก่อนถึงจะสามารถสมัครเารียนในคอร์สนี้ได้ สำหรับคอร์สนี้นักเรียนจะต้องเรียนทั้งหมด 6 วิชาดังนี้

 • Advanced Remedial MAssage
 • Advanced Anatomy & Physiology
 • Prefessional Development
 • Student Clinic – Diploma level
 • Massage Elective 2
 • Massage Elective 3
 • สำหรับวิชา Massage Elective เราสามารถเลือกเรียนวิชาที่เราสนใจได้ดังนี้
 • Reflexology
 • Aromatherapy
 • Tui Na
 • Shiatsu
 • Myofascial Release
 • Lomi Lomi
 • Sport II
 • Pregnancy Massage
 • Rehabilitation Massage

 

196_4

 

Australian College of Sport & Fitness

Australian College of Sport & Fitness เป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับการกีฬา ซึ่งได้รับรางวัลทางด้านการศึกษา และมีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 29 ปี หลักสูตรจากโรงเรียนนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการ Fitness รวมไปถึงการนวด และทางโรงเรียนยังได้มีการจัดหางานให้กับนักเรียนหลังจากที่เรียนจบแล้วอีกด้วย

Fitness Courses
หลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพและการฝึกสมรรถภาพทางกาย(Fitness) หรือผู้ที่ชื่นชอบในการเล่นกีฬา ผู้เรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่สนุกและน่าสนใจ และทางโรงเรียนยังได้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่โรงยิมหรือสวนสาธารณะ นอกจากนี้นักเรียนยังได้สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการโรงยิมอีกด้วย

 

 

● Certificate III in Fitness
หลักสูตรระยะเวลา 6 เดือน สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นเทรนเนอร์ในฟิตเนส

สิ่งที่ได้เรียนจากหลักสูตรนี้
– การตรวจสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย
– การดูแลและติดตามการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
– การกำหนดเมนูการฝึกให้กับผู้ฝึกแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มได้
– การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์แบบต่างๆได้
– การบริหารงานต่างๆในฟิตเนส หรือในโรงยิม
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

งานที่สามารถทำได้หลังจากจบหลักสูตรนี้
– ผู้ฝึกสอนในฟิตเนส
– ผู้ฝึกสอนในโรงยิม
– ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม

● Certificate IV in Fitness
หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัว ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่าน Certificate III in Fitness ถึงจะสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ได้

สิ่งที่ได้เรียนจากหลักสูตรนี้
– การวางแผนการออกกำลังกาย
– วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
– การดูแล การจัดท่าทางต่างๆ และการทดสอบอื่นๆ
– การดูแลการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการทดสอบกล้ามเนื้อ
– การพัฒนาการออกกำลังกายแบบต่างๆ

งานที่สามารถทำได้หลังจากจบหลักสูตรนี้
– ผู้ฝึกสอนส่วนตัว

● Diploma in Fitness
หลักสูตรระยะเวลา 6 เดือน เป็นหลักสูตรขั้นสูง ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับการเป็นผู้ฝึกสอนเฉพาะทาง และสหเวชศาสตร์ โดยผู้เรียนจะต้องผ่าน Certficate IV in Fitness ถึงจะสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้

สิ่งที่ได้เรียนจากหลักสูตรนี้
– ระบบโครงกระดูก
– ระบบกล้ามเนื้อ
– ระบบหัวใจและหลอดเลือด
– ระบบการหายใจ
– ระบบประสาท
– ระบบต่อมไร้ท่อ
– ระบบย่อยอาหาร
– ความสัมพันธ์กันระหว่างระบบต่างๆในร่างกาย
– การให้ยารักษาต่างๆ
– ข้อห้ามในการออกกำลังกายต่างๆ
– ประโยชน์ที่ได้รับในการออกกำลังกายในแบบต่างๆ
– การทำงานของร่างกาย

งานที่สามารถทำได้หลังจากจบหลักสูตรนี้
– ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายเฉพาะทาง
– ผู้ฝึกสอนในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

 


Sport Management Course
● Diploma of Sport & Recreation Management
หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่สนใจจะทำงานเกี่ยวกับการบริหารในด้านการกีฬาและ สันทนาการ การเรียนการสอนจะเน้นเรื่องการบริหารในองค์กรต่างๆซึ่งจะเกี่ยวกับ ศูนย์บริการสุขภาพ, ศูนย์ฟิตเนส, โรงยิม, ศูนย์ฝึกกีฬากลางแจ้ง และศูนย์สำหรับสันทนาการต่างๆ

** Logos, Words, Images and other are trademark, copyright of their owner.

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.