วันนี้พี่ S&K มีโรงเรียนมาแนะนำน้องๆค่ะ

“Nelson College for boy”
https://www.nelsoncollege.school.nz/

สถานทีตั้ง Nelson College ตั้งอยุ่ทางเกาะใต้ เมือง Nelson ประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีสภาพภูมิอากาศดี
Nelson College เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปีค.ศ.1856 และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นมีวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย ให้นักเรียนได้เลือกเรียน

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางโรงเรียนมีที่พักแบบประจำให้นักเรียนต่างชาติ ซึ่งมีหอพักทั้งหมด 3 หอพักประกอบด้วย Barnicoat House, Fell House, Rutherford House และหอพักทั้ง 3ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียน ซึ่งในแต่ละหอพักจะมี อาจารย์ผู้ดูแลและควบคุมนักเรียน พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดเวลา และยังมีโปรแกรม ESOL เปิดสอนให้กับนักเรียนต่างชาติในทุกระดับชั้น

1 ปีการศึกษามีทั้งหมด 4 เทอม
เทอม 1 กุมภาพันธ์ – เมษายน
เทอม 2 พฤษภาคม – กรกฎาคม
เทอม 3 กรกฎาคม – กันยายน
เทอม 4 ตุลาคม – ธันวาคม

ค่าเล่าเรียนปี 2021 (โดยประมาณ) จำนวนเงิน($NZ)
ค่าสมัครเรียน (Administration Fee) $800
ค่าเรียน (Tuition Fee) $20,000
Boarding Fee $15,000
Travel and Medical Insurance (full year) $640
Uniform $800

สอบถามข้อมูลการศึกษา เพิ่มเติมได้ที่
Sydney office:
02-9283-0077, 0433-820-775, 0402-669-462
Bangkok office:
02-464-5177, 089-799-0093, 081-816-6606

#skeducationagent #ศึกษาต่อต่างประเทศ #studyinNewZealand #skinternationaleducation #nelsoncollegenewzealand

 

www.skeducation.com  / Facebook : www.facebook/skeducationagent

Instagram: skeducation_agent

Logos, Words, Images and other are trademark, copyright of their owner.

 

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.