การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education and Training)

เพื่อนๆ น้องๆเห็นชื่อคอร์สนี้แล้วอาจจะงงๆเล็กน้อยว่ามันคืออะไรไม่เคยได้ยินมาก่อน ซึ่งจริงๆแล้วคอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สยอดนิยมของนักเรียนไทยในต่างแดนเลยก็ว่าได้ เนื่องจากหลังจากที่นักเรียนไทย ได้เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลาสั้นๆ 3-6 เดิอน แล้ว ยังหลงใหลกับประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดน สิ่งใหม่ๆที่หาไม่ได้ในเมืองไทยก็มักจะเลือกศึกษาต่อ ในระดับนี้ ซึ่งจะเน้นในการฝึกฝน และให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งบางสาขาอาชีพ ช่วยให้น้องๆสามารถ หารายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย หลักสูตรวิชาประเภทนี้ มีระยะเวลา ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปีเลยทีเดียว หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว เทียบเท่าได้วุฒิการศึกษระดับ ปวช หรือ ปวส เลยที่เดียว นอกจากนี้ในบางสาขา ยังเป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในหมาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ได้อีกด้วย

Vocational Education โรงเรียนอาชีวศึกษาเฉพาะทาง Australia

181
189
1ALG
1234
199
201
211
209
216
217
223
230
214
123
202

Vocational Education โรงเรียนอาชีวศึกษาเฉพาะทาง New Zealand

institute-thumbnail
institute-thumbnail
institute-thumbnail
institute-thumbnail

Vocational Education โรงเรียนอาชีวศึกษาเฉพาะทาง ประเทศอื่นๆ

institute-thumbnail
institute-thumbnail
institute-thumbnail
institute-thumbnail