WSSC โรงเรียนสำหรับนักเรียนในระดับ High School หรือมัธยมปลาย

เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับเกรด 11 และ 12 ออกแบบหลักสูตรโดยดร.เดวิด วอร์นเนอร์ซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ของมหาวิทยาลัยลาโทรป La Trobe University…

WSSC หรือ Western Senior Secondary College เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนในระดับ High School หรือมัธยมปลาย ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย สำหรับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับเกรด 11 และ 12 ออกแบบหลักสูตรโดยดร.เดวิด วอร์นเนอร์ซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ของมหาวิทยาลัยลาโทรป

โดยทางโรงเรียนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนที่มาเรียนนั้นได้รับความรู้ และ ยังมีการสอนในวิชาพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยตามสาขาที่นักเรียนต้องการ

ซึ่งหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาทำให้โรงเรียนแห่งนี้ได้กลายเป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าของประเทศ และยังเป็นโรงเรียนที่เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

 

 

ทำไมถึงต้องเรียนที่ WSSC
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ต่างจากโรงเรียนระดับ High School ทั่วๆไป เพราะทางโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เหมือนกับการเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น และยังมีการจัดการสอนพิเศษให้เข้าเรียนได้ในทุกๆอาทิตย์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อในรระดับมหาวิทยาลัย และช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย

หลักสูตรที่ได้การยอมรับจากทั่วโลก
สำหรับหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนนั้นเป็นหลักสูตรที่ตรงกับ Official Australian secondary education curriculum และในเกรด 12 นักเรียนจะต้องสอบ certified state government ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆทั่วโลก ทำให้นักเรียนที่เรียนจบจากทางโรงเรียนนี้สามารถไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในยุโรป, USA, แคนาดา หรือ UK ได้อีกด้วย

Free weekly tutorials
ทางโรงเรียนได้มีการจัดการสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งนอกจากจะเรียนการเรียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดให้นักเรียสามารถเลือกเรียนทางออนไลน์ได้อีกด้วย

A smooth transition to TAFE
การเข้าเรียนตั้งแต่เกรด 11 นั้นทำให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนที่ประเทศออสเตรเลีย และยังทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นั้นเป็นนักเรียนต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอน และสังคมในประเทศนี้อีกด้วย

มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในการดูแล และช่วยเหลือในการเรียนการสอน
ทางโรงเรียนนั้นรับประกันได้เลยว่าสวัสดิภาพ และความสุขของนักเรียนทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งทางโรงเรียนนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียนในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของการเรียน, เรื่องส่วนตัว และสุขภาพ

 

 

วิทยาเขตของ WSSC
City Campus
Level 4-5, 220 Albert Rd.
Melbourne, VIC 3205

Caroline Springs Campus
183-191 Caroline Springs BLVD
Caroline Springs, VIC 3023

การเรียนการสอนที่ WSSC
การเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จในอนาคต
เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในการปรับตัวเข้ากับระบบการเรียน และสังคมใหม่ๆที่นักเรียนจะต้องเข้ามาเจอ ซึ่งในช่วงอายุนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนของออสเตรเลีย และยังเหมาะสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน

นอกจากนี้แล้ววิชาต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดให้นั้น จะครอบคลุมในสาขาอาชีพต่างๆที่นักเรียนต้องการจะเรียนต่อในอนาคตอีกด้วย

การเรียนการสอนแบบ Dynamic Learning
การเรียนการสอนของที่นี่นั้นจะเรียนในห้องเรียนที่ทันสมัย และทางโรงเรียนยังมีระบบ E-Learning ให้นักเรียนเข้าไปค้นหาข้อมูล และดูเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆได้ นอกเหนือจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการบ้านให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่รวดเร็ว และยังมีการสอบวัดความรู้ของนักเรียนเป็นประจำอีกด้วย

 

blog-featured-image-31

 

สวัสดิการของนักเรียน WSSC มีอะไรให้บ้าง?

  • รถรับ-ส่งจากสนามบิน
  • จัดการปฐมนิเทศเพื่อช่วยเหลือในการเริ่มเรียน
  • จัดการสอนพิเศษประจำสัปดาห์
  • มีที่ปรึกษาในการเรียนต่อในอนาคต
  • มีการส่งรายงานเกี่ยวกับการศึกษาเป็นประจำ
  • มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆวิทยาเขต
  • กิจกรรมกีฬา และสันทนาการต่างๆ

สวัสดิการส่วนตัว
สำหรับสวัสดิการของนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียว ซึ่งทางโรงเรียนจะมีสวัสดิการในทุกๆด้าน และมีเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด

การดูแลนักเรียน
การดูแลนักเรียนนั้นจะเริ่มตั้งแต่นักเรียนได้สมัครเข้าเรียนที่นี่ สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นทางโรงเรียนจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และที่อยู่อาศัยให้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเตรียมตัวในการเข้าเรียนที่นี่ได้อย่างเต็มที่ สำหรับที่อยู่อาศัยนั้นนักเรียนจะต้องอยู่กับทาง Homestay ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดหาให้นักเรียน

ที่พักแบบ Homestay
“Homestay” คืออะไร?
ที่พักแบบ Homestay คือการเข้าไปพักกับครอบครัวที่เป็นชาวออสเตรเลีย ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพราะว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวออสซี่โดยตรง ซึ่ง AHN นั้นมีประสบการณ์อย่างยาวนานในการหา Homestay ให้กับนักเรียน และสามารถหา Homestay ให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

AHN จะหา Homestay ให้เราอย่างไร?
ส่วนใหญ่แล้วทาง Host จะจัดหาสิ่งต่างๆเบื้องต้นให้แก่นักเรียน เช่น ห้องนอน, อาหาร และพื้นที่สำหรับใช้ในการเรียน โดยนักเรียนจะต้องจ่ายเงินให้กับทาง Host เป็นรายสัปดาห์ ซึ่งโดยปกติจะราคาประมาณ $300-$350 ต่อสัปดาห์

ในระยะเวลาที่นักเรียนอาศัยอยู่กับ Host นั้น ทาง Host จะช่วยเหลือนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมในขณะที่อาศัยอยู่ นักเรียนส่วนใหญ่ยังชอบที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆของตนเองกับทาง Host ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียนในการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลีย

 

blog-featured-image-33

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.