ตัวอย่างโปรแกรม Study Tour 2 weeks สำหรับช่วงปิดเทอม

เราไปดูตัวอย่าง summer camp สำหรับน้องๆและผู้ปกครอง ที่อยากส่งบุตรหลานมาหาประสบการณ์ ในต่างแดน ช่วงปิดเทอม…

Study Tour Program
โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น เรียนภาษาไปพร้อมๆกับท่องเที่ยวรอบเมือง Sydney หลักสูตร 2 อาทิตย์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มาเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 20 คน

 

study-tour

 

ค่าเรียน: $5,200 (2 สัปดาห์/นักเรียนขั้นต่ำ 5 คน)
ค่าสมัคร: $400 ต่อกลุ่ม

ถ้ามาเป็นกลุ่ม 6-10 คน ค่าเรียนจะลดลงเหลือคนละ $250/สัปดาห์
ถ้ามาเป็นกลุ่ม 11-20 คน ค่าเรียนจะลดลงเหลือคนละ $200/สัปดาห์

ราคาดังกล่าวไม่รวมสิ่งต่อไปนี้

  • ค่าที่อยู่อาศัย
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่ารถรับ-ส่งจากสนามบิน และค่ารถบัสสำหรับ One day trip
  • ค่าใช้บริการรถสาธารณะ
  • กิจกรรมบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ และฤดูกาล
  • ถ้าต้องการอาหารกลางวันหรือบาร์บีคิว จะต้องเสียคนละ $35 ต่อวัน

 

studytour1

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.