University of the Sunshine Coast

Full Name : University of the Sunshine Coast
Short Name : USC
Website : http://www.usc.edu.au

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ University of the Sunshine Coast (USC) ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งริมทะเล มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองซันไชน์โคส รัฐควีนแลนด์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบริเบน (Brisbane) ประมาณ 90 กิโลเมตร ด้วยความที่อยู่ติดชายทะเลอากาศจึงเป็นอากาศแบบอบอุ่นเชตร้อนชื้น ซึ่งจะไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ติดอันดับ 1ใน 5 ในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอน (Five stars of quality) และด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใหญ่มากนัก นักศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นนักศึกษาท้องถิ่นถึง 90 % อีก 10 % เป็นนักศึกษาต่างชาติ กล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเล็กพริกขี้หนูเลยที่เดี่ยว ถึงจะเล็กแต่คุณภาพเพียบพร้อม


หลักสูตรการเรียนการสอน

English Language Program
เป็นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อใน USC แต่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีพอ
ซึ่งทางศูนย์ภาษาเปิดสอนทั้งหมด 2 ระดับคือ

 

หลักสูตร หลักเกณฑ์ในการรับเข้าเรียน
English for Academic Purpose
(EAP 1)
Overall IELTS score of 5.0 ( with a minimum of 5.0 in each subtest)
Paper based TOEFL 500 TWE 3
Internet based TOEFL (IBT) 59
Pearson Test of English (PTE) Minimum 45 overall with no communicative score less than 45
English for Academic Purpose
(EAP 2)
Overall IELTS score of 5.5 ( with a minimum of 5.5 in each subtest)
Paper based TOEFL 525 TWE 3.5
Internet based TOEFL (IBT) 69
Pearson Test of English (PTE) Minimum 50 overall with no communicative score less than 50

 

Tertiary Preparation Pathway (TPP)
เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในคณะต่างๆที่ทาง USC เปิดสอน ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อที่จะทำพรีเซนเตชั่น การเขียนรายงาน การอ่านเพื่อความเข้าใจ

Entry requirement

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีในกรณ๊ที่เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษที่ทาง USC กำหนดไว้
 • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.usc.edu.au/englishrequirements


หลักสูตรปริญญาตรี Undergraduate และหลักสูตรปริญญาโท Postgraduate

ทาง USC ได้แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 คณะใหญ่ๆด้วยกันดั้งนี้

Faculty of Arts and Science Programs:
มีหลักสูตรที่น่าสนใจ

 • Art (Design and Communication)
 • Communication
 • Computer Based Design
 • Screen and Media Studies
 • Graphic Design
 • Justice Studies
 • Serious Games Development

Faculty of Business Programs:
เป็นสาขาวิชาที่นักเรียนไทยสนใจเรียนมากที่สุด

 • Accounting
 • Financial Planning
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Management
 • Marketing

Faculty of Science, Health and Education Programs:

 • Biomedical Science
 • Education
 • Nursing Science
 • Nutrition
 • Science ( Environment and Health )
 • Sport and Health

หลักสูตรแนะนำ
Bachelor of Business (International Business)
เรียนเกี่ยวกับความรู้ขั้นพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านบัญชี ด้านการตลาด เป็นต้น
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี

Entry Requirements

 • นักเรียนจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • จะต้องผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษดังนี้

 

Test or other preparation ปริญญาตรี
IELTS (Academic) Overall score of 6.0 with minimum 5.5 in each subtest
TOEFL ( Paper-based ) Overall score of 550 with minimum essay score of 4
TOEFL ( Internet-based ) Overall score of  76 with minimum score of 18 for writing
Pearson Test of English Overall score of 57 with no communicative score less than 50
Cambridge certificate in Advanced English (CAE) Overall score of 52 or above with no less than borderline in each skill
Cambridge certificate of Proficiency in English Overall score of 45 or above
English for Academic Purposes (EAP 2) Successful completion with a minimum grade of  65 percent

 

Master of International Business
สาขาวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับทักษะทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆของธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับด้านความต้องการของลูกค้าในธุรกิจด้านต่างๆอีกด้วย
ระยะเวลาการเรียน : 1 ปี

Entry Requirements

 • ผู้เรียนจะต้องจบปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาของทางออสเตรเลีย และจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษดังนี้

 

Test or other preparation ปริญญาโท
IELTS (Academic) Overall score of 6.5 with minmum 6.0 in each subtest
TOEFL ( Paper-based ) Overall score of 575 with minimum essay score of 4
TOEFL ( Internet-based ) Overall score of 85 with minimum score of  21 for writing and minimum score of  20 in all other sections
Pearson Test of English Overall score of 64 with no communicative score less than  58
Cambridge certificate in Advanced English (CAE) Overall score of 58 or above with no less than borderline in each skill
Cambridge certificate of Proficiency in English Overall score of 45 or above
English for Academic Purposes (EAP 2) Successful completion with a minimum grade of  70 percent

 

Address : 90 Sippy Downs Dr, Sippy Downs QLD 4556, Australia

** Logos, Words, Images and other are trademark, copyright of their owner.

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.