CHINA


China ประเทศจีน


ประเทศจีน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) ชาวตะวันตกมักจะเรียกประเทศจีนว่า china และขนานนามให้ประเทศจีนเป็น “ดินแดนตะวันออกไกล” เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออก มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน ซึ่งมีชนชาติต่างๆ อยู่รวมกัน 56 ชนชาติ โดยเป็นชาวฮั่นร้อยละ 93.3 ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ชนเผ่าจ้วง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีและมณฑลยูนนาน ชนเผ่าหุยในมณฑลหนิงเซี่ยและกานซู ชนเผ่าอุยกูร์ในมณฑลซินเกียง ชนเผ่าหยีในมณฑลเสฉวน ชนเผ่าทิเบตในเขตปกครองตอนเองทิเบต และมณฑลชิงไห่ ชนเผ่าแม้วในมณฑลยูนนานและกุ้ยโจว ชนเผ่าแมนจูในมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนเผ่ามองโกลในเขตปกครองตนเองมองโกเลียและซินเจียง ชนเผ่าไตหรือไทในมณฑลยูนนาน และชนเผ่าเกาซันในไต้หวัน

ภูมิศาสตร์ ประเทศจีน


ประเทศจีนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก บนฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ดินประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่มีพื้นที่บนบกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และถูกพิจารณาว่ามีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 หรือ 4 ของโลก (ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อมูลขนาดนี้เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของการอ้างสิทธิเหนือดินแดนของจีน อย่างเช่น อัคสัยจินและดินแดนทรานส์คอราคอรัม (ซึ่งอินเดียอ้างสิทธิเหนือดินแดนทั้งสองด้วยเช่นกัน)) รองจากรัสเซียและแคนาดา ประเทศจีนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ถึง 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย ประเทศภูฏาน ประเทศเนปาล ประเทศปากีสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศทาจิกิสถาน ประเทศคีร์กีซสถาน ประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย ประเทศมองโกเลีย ด้วยความยาวถึง 22,800 กิโลเมตร และเมื่อข้ามทะเลไปทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มี ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย

แผ่นดินใหญ่จีนถูกขนาบทางตะวันออกไปทางใต้ด้วยทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 5,400 เกาะ จึงทำให้ประเทศจีนมีอาณาเขตทางทะเลที่ใหญ่มาก เกาะที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร คือ ไต้หวัน ตามด้วยเกาะไหหลำ 34,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันตกของจีนเป็นแนวเทือกเขาสูงชันและที่ราบสูงทิเบต มีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมีจุดสูงสุดคือ ยอดเขาเอเวอเรสต์ ทางด้านเหนือของที่ราบสูงเป็นที่ราบแอ่งกระทะขนาดใหญ่ คือ แอ่งทาลิม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมาก เป็นที่ตั้งของทะเลทรายอาทากามา ส่วนแม่น้ำที่สำคัญในประเทศจีนและมีต้นกำเนิดในประเทศจีน ได้แก่ แม่น้ำเหลือง แม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำโขง และแม่น้ำสาละวิน

อุณหภูมิ


สภาพอากาศของประเทศจีนส่วนใหญ่ยึดตามสภาพอากาศในเขตภาคเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม โดยในเดือนกันยายนและตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมและเมษายนของปีถัดไป จะได้รับลมมรสุมจากที่ไซบีเรียและที่ราบสูงมองโกเลียพัดเข้าสู่ประเทศจีน ทำให้อากาศแห้งและหนาวเย็น และทำให้อุณหภูมิแตกต่างกันถึง 40 องศาเซลเซียส ระหว่างทางเหนือกับทางใต้ของประเทศอุณหภูมิในฤดูหนาวจะอยู่ที่ระหว่าง 5 -18 องศาเซลเซียส ซึ่งหนาวกว่าประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในเส้นละติดจูดเดียวกัน ในฤดูร้อนนั้นลมมรสุมพัดจากมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินจึงนำเอาความอบอุ่นและความชุ่มชื้นมาจึงก่อให้เกิดฝนตก

ภูมิอากาศในแต่ละภาคมีความแตกต่างกันอย่างมาก อย่างทางเหนือของไฮหลงเจียงซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไม่มีฤดูร้อน ที่เกาะไห่หนานหรือไหหลำทางใต้มีฤดูร้อนอันยาวนานแต่ไม่มีฤดูหนาว ที่ลุ่มน้ำฮว่ายเหอมีครบทั้ง 4 ฤดู ส่วนในทางตะวันตกของประเทศแถบที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบตจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ทางตอนใต้แถบที่ราบสูงหยุนหนานกุ้ยโจวมีอากาศเย็นสบายเหมือนฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปีเช่นกัน ด้านปริมาณน้ำฝนต่อปีก็แตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาคเช่นกัน เช่นปริมาณน้ำฝนต่อปีสูงถึง 1,500 มิลลิเมตร ในแถบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ และลดลงเหลือแค่ 50 มิลลิเมตร ในแผ่นดินตอนในในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

 

การปกครอง


ประเทศจีนสถาปนาประเทศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนดำเนินการปกครองประเทศตามแนวทางพื้นฐานของลัทธิมาร์กซ์ – เลนิน และความคิดเหมา เจ๋อตุง โดยประยุกต์เข้ากับแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความทันสมัยให้แก่ระบอบสังคมนิยม ของนายเติ้ง เสี่ยวผิง พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นแกนนำในการปกครอง โดยมีพรรคการเมืองอื่นอีก 8 พรรค เป็นแนวร่วม ภายใต้การปกครองในลักษณะสังคมนิยมที่มีเฉพาะแบบจีน

ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น

  • 23 มณฑล ได้แก่ กวางตุ้ง กานซู กุ้ยโจว จี๋หลิน เจ้อเจียง เจียงซี เจียงซู ส่านซี ซานซี ซานตง ชิงไห่ ฝูเจี้ยน ยูนนาน เสฉวน หูเป่ย์ หูหนาน เหลียวหนิง เหอเป่ย์ เหอหนาน ไหหลำ อานฮุย เฮย์หลงเจียง
  • 5 เขตปกครองตนเอง ได้แก่ กว่างซีจ้วง ซินเจียงอุยกูร์ ทิเบต มองโกเลียใน หนิงเซี่ยหุย
  • 4 เทศบาลนคร ได้แก่ เป่ย์จิง (ปักกิ่ง) เทียนจิน (เทียนสิน) ช่างไห่ (เซี่ยงไฮ้) ฉงชิ่ง (จุงกิง)
  • 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า

ศาสนา


ประชาชนจีนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายานและวัชรยาน โดยนับถือปนไปกับลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋า กว่า 300 ล้านคน นอกนั้นนับถือนิกายเถรวาท มีนับถือศาสนาอิสลามกว่า 11 ล้านคน และนับถือศาสนาคริสต์อีก 5.2 ล้านคน


ภาษา


ภาษาจีนเป็นภาษาที่เก่าแก่และเป็นภาษาที่คนใช้มากที่สุดภาษาหนึ่ง เป็นภาษาหลักที่คนจีนใช้กันอยู่ ภาษามาตรฐานของภาษาจีน คือ ภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวฮั่นใช้กันโดยทั่วไปเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างพื้นที่ต่างๆ และในชนเผ่าต่างๆ ของจีน

แม้ชาวจีนทุกคนสามารถใช้ภาษาจีนได้ แต่จากการที่ประเทศจีนมีอาณาเขตกว้างขวางทำให้ท้องถิ่นต่างๆ มีภาษาพูดที่แตกต่างกัน โดยภาษาพูดที่ใช้กันในแต่ละท้องถิ่นคือ ภาษาถิ่น ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อกันเฉพาะในท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่นของจีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายภาษา เช่น ภาษาเหนือ ได้แก่ ภาษาอู๋ ภาษาเซียง ภาษาก้าน ภาษาแคะ ภาษาหมิ่น ภาษาเย่ว์ ทั้งหมดเป็นภาษาเหนือที่มีการใช้กันมากที่สุด และภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ที่นิยมใช้กัน เช่น ภาษาเสฉวน ภาษาหูหนาน ภาษาแต้จิ๋ว ภาษาไหลหลำ ภาษากวางตุ้ง ภาษาฮกเกี้ยน ภาษาฮักกา และภาษาเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น ซึ่งการออกเสียงภาษาจีนกลางก็มีสำเนียงเพี้ยนไปตามท้องถิ่น


ไฟฟ้า


ใช้กระแสไฟฟ้า AC 220 V, 50 Hz

เงินตราประเทศจีน

หน่วยเงินตราของประเทศจีน คือ เหรินหมินปี้ (Renminbi - RMB) ซึ่งหมายถึงเงินตราของประชาชน หน่วยของเงินเหรินหมินปี้ คือ หยวน

  • ธนบัตร มีมูลค่า 1 หยวน 5 หยวน 10 หยวน 20 หยวน 50 หยวน และ 100 หยวน
  • เหรียญ มีมูลค่า 1 เจี่ยว และ 5 เจี่ยว

ดูตัวอย่างเงินตราประเทศจีน