ภาษาอังกฤษ (English Course)

คอร์สยอดนิยมสำหรับทุกคน “คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ” ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนบนโลกใบนี้ ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญอยู่เสมอ ดังนั้นการไปเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาย่อมเป็นทางเลือกที่โดนใจทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่ออะไรน่ะหรือ ไม่ว่าจะกลับมาทำงาน ใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันนี้โลกเราก้าวหน้าไปถึงขนาดที่คำกล่าวว่า เราย่อโลกไว้ในมือคุณไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝัน ดังนั้น S&K INTERNATIONAL EDUCATION จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนก้าวไปพร้อมกันกับโลกใบนี้ โดยการนำเสนอคอร์สเรียนหลากหลายรูปแบบที่จะเหมาะกับแต่ละคน เหมือนเสื้อผ้าที่จะใส่ให้สวยก็ตัดตามบุคลิกลักษณะและความชอบของแต่ละคน ตามมาดูกันเลยว่าคุณจะเหมาะกับเสื้อตัวไหน
 

ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาเพียงเล็กน้อยและต้องการพัฒนาความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจะได้รับการพัฒนาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ไวยกรณ์ การออกเสียงให้ถูกต้อง โดยการเรียนการสอนจะทำให้ค่อยๆ เพิ่มความมั่นใจในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการปูพื้นฐานเพื่อไปใช้ในส่วนอื่นๆ ต่อไป หลักสูตรจะแบ่งเป็น 6 ระดับตั้งแต่ Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate and Advanced การพัฒนาของแต่ละระดับอยู่ในราว 10-15 สัปดาห์ และความพิเศษของหลักสูตรนี้คือเริ่มทุกวันจันทร์ และกำหนดจำนวนสัปดาห์ในการเรียนได้ตามความต้องการตั้งแต่ 1 สัปดาห์ จนถึง 52 สัปดาห์ รวมถึงมีสถาบันที่เปิดสอนมากมาย ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไปเริ่มต้นเมื่อไร ต้องมีเวลาเท่าไร เลือกหลักสูตรนี้พร้อมเมื่อไรเริ่มได้เลย ไม่ต้องให้คุณรอนาน อยากพัฒนาตัวเอง เลือกและเริ่มเลยแล้วเดินหน้าโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ารอคอยว่าจะเริ่มเมื่อไรดี


ค่าใช้จ่ายในการเรียนนั้นอยู่ในราว 200 - 400 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS (International English Language Testing System Preparation)


มีคำว่าเตรียมตัวสอบ แสดงถึงมีการวัดผล มีตัวชี้วัด ถูกต้องแล้วการสอบ IELTS เป็นระบบการวัดผลภาษาอังกฤษโดยมีตัวชี้วัด และกำหนดเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ทั่วโลก โดยไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เข้าทำงานกับบริษัทต่างประเทศชั้นนำ หรือองค์กรของรัฐ ดังนั้นแล้วหากเป้าหมายของคุณๆ คือ ต้องมีผล IELTS เพื่อประกอบกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วนั้น เดินมาหาหลักสูตรนี้กันเลยเสื้อตัวนี้ใส่แล้วเหมะชัวร์ หลักสูตรนี้จะช่วยนำทาง โดยพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษที่มีอยู่แล้วของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงเจ้าของภาษาและทำให้คุณมั่นใจและใช้มันได้อย่างเจ้าของภาษาเลยทีเดียว และเตรียมความพร้อมในการไปเข้าสู่สนามสอบ เพื่อให้ได้ผลที่คุณต้องการ ซึ่งผลที่แต่ละหน่วยงานหรือสถาบันต้องการก็มีแตกต่างกันไปตั้งแต่ 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 ไปกันจนถึง 7.0 หรือมากกว่านั้นกันเลยทีเดียว โดยหน่วยวัดผลอยู่ระหว่าง 1 ถึง 9 หลักสูตรโดยส่วนใหญ่จะเลือกจำนวนสัปดาห์ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการทดสอบก่อนสมัครเข้าเรียน


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 250 - 400 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge CAE ( Certificate in Advanced English )


มาแบบเดียวกับ IELTS มีคำว่าเตรียมสอบ แสดงถึงมีการวัดผล และมีตัวชี้วัด Cambridge CAE ก็เป็นระบบการวัดผลภาษาอังกฤษโดยมีตัวชี้วัด และกำหนดเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือได้ทั่วโลกอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าต้องการใช้ผลของระดับภาษาอังกฤษของสถาบันไหน ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิค และลักษณะคำถามในข้อสอบ นำข้อสอบมาสอนเพื่อให้มีความมั่นใจและมีความพร้อมก่อนการทำข้อสอบจริง เพื่อที่จะให้คุณผ่านการทดสอบแบบนี้และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยหน่วยวัดผลคือ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 โดยส่วนใหญ่จะกำหนดการเรียนต่อหลักสูตรอยู่ที่ 10-12 สัปดาห์ต่อหลักสูตร และจะลงเรียนกี่หลักสูตรนั้นขึ้นอยู่กับผลทดสอบก่อนสมัครเรียน


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 300 - 450 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Cambridge FCE ( First Certificate In English )


เช่นเดียวกันกับ IELTS และ CAE ขึ้นอยู่กับคุณว่าต้องการผลของระดับภาษาอังกฤษของสถาบันไหน โดยที่ FCE นั้นเป็นขั้นเริ่มต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิค และลักษณะคำถามในข้อสอบ นำข้อสอบมาสอนเพื่อให้มีความมั่นใจและมีความพร้อมก่อนการทำข้อสอบจริง เพื่อที่จะให้คุณผ่านการทดสอบแบบนี้และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยหน่วยวัดผลคือ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 โดยส่วนใหญ่จะกำหนดการเรียนต่อหลักสูตรอยู่ที่ 10-12 สัปดาห์ต่อหลักสูตร และจะลงเรียนกี่หลักสูตรนั้นขึ้นอยู่กับผลทดสอบก่อนสมัครเรียน


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 300 - 450 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ หรือ English for Academic Purposes (EAP)


ในการเรียนต่อหลักสูตรอุดมศึกษาในสถาบันต่างประเทศ หากใช้ IELTS เป็นตัวชี้วัด อาจจะทำให้หลายคนถอยทัพกันไปเสียก่อน แต่อย่างไรก็ตามคุณๆ เองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับที่จะเข้าใจในการเรียนการสอนของอุดมศึกษาได้เช่นกัน ดังนั้น EAP จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา โดยเน้นด้านทักษะการอ่านและเขียนในเชิงวิชาการ รวมถึงการนำเสนอผลงาน บวกกับทักษะการทำวิจัย เพื่อที่จะได้นำไปใช้ศึกษาต่อ และสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาเรียน และสามารถทำรายงานเสนอได้ โดยก่อนที่จะเข้าเรียน EAP ได้นั้นจะต้องมีความรู้ในภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ Upper Intermediate ก่อนถึงจะเข้าเรียนได้ ดังนั้นคุณๆ พอจะทราบกันแล้วใช่ไหมว่าตนเองนั้นควรจะเริ่มเรียนจะอะไรกันก่อน


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 200 - 400 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือ English for primary and Secondary School Preparation


หลักสูตรนี้ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-18 ปี โดยที่ไม่ได้ศึกษาภาคภาษาอังกฤษมาก่อน ในหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆ ยังจะได้เตรียมพร้อมในการเรียนรู้วิชาการก่อนที่จะจะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนจริงตามหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นวิชาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 350 - 400 เหรียญต่อสัปดาห์
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ Certificate in EAL (III, IV ) for Further Study


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อ และมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง ทำให้พอรู้คำศัพท์ รู้ไวยกรณ์ สามารถใช้รูปประโยคง่ายๆ แต่งบทความสั้นๆ แต่ขาดความเชื่อมต่อ ทำให้อ่านแล้วไม่ราบรื่นทั้งย่อหน้า ทำให้ไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่ระดับ General โดยในหลักสูตรนี้จะกำหนดหลักสูตรไว้ตายตัว เช่น 26 สัปดาห์ โดยในการเรียนการสอนก็เน้นทักษะภาษาอังกฤษทุกด้านเช่นเดียวกับคอร์ส General English และหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมให้คุณๆ ทุกคนกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นโดยการเรียนการสอนจะเน้นถึงความมั่นใจในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการปูพื้นฐานเพื่อไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


ค่าใช้จ่ายในการเรียนอยู่ในราว 4,800 – 5,200 เหรียญต่อหลักสูตร 26 สัปดาห์

English Language โรงเรียนภาษาอังกฤษ Austraila

Browns English Language School
Milestones
TAFE NSW
Navitas
UEC English
greenwich
La Lingua
Lonsdale Institute
Academia 21
Lexis English
ELSIS_logo_2018_colour
APPLE
Discover
EU
217
CTIC
SELA
ELC
228
logo-impact-english-college
Mercury Colleges
York
CBTC

English Language โรงเรียนภาษาอังกฤษ New Zealand

logo
123
Aspire2_Logo
The Campbell Institute

English Language โรงเรียนภาษาอังกฤษ ประเทศอื่นๆ

ilsc
IH Canada