Work and Study

คงเป็นเรื่องธรรมดามากๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่จะหางานพิเศษต่างๆทำ เพื่อมีรายได้เล็กน้อยในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วย งานต่างๆเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น พนักงานเสริ์ฟในร้านอาหาร โรงแรม พับ บาร์ อื่นๆ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มักนิยมจ้าง เด็กเรียนนักศึกษามาทำงานสะด้วยสิ บางคนสามารถ เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว และการทำงานต่างเหล่านี้ มักจะเกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ค่อยดีนัก ทำให้ผู้ให้บริการจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน ให้ความรู้ และมีใบอนุญาต อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด คอร์สต่างๆด้านล่างนี้ เป็นสิ่งจำเป็นใน รัฐ นิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตเลีย
 

RSA - Responsible Service of Alcohol

หลังจาก เข้ารับการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบแล้ว ผู้เข้าสมัคร หรือตัวนักเรียน นักศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรว่าด้วยเรื่อง ความรับผิดชอบต่อ การบริการเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น และทำให้สามารถ ทำงานในสถานบริการต่างๆ เช่น บาร์ ผับ ไนท์คลับ ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภัตคาร ร้านอาหาร หรือ งานบริการอื่นๆที่มี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตามกดหมาย

 

RCG - Provide Responsible Gambling Services of Gambling

ในต่างประเทศส่วนใหญ่ สถานบริการที่เกี่ยวกับการพนัน จะถูกจัดระบบควบคุมให้ถูกต้องถามกฎหมาย ทำให้ผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้ประกอบการในสถานที่เหล่านี้ จำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝน และอบรม จุดประสงค์ก็เพื่อ ช่วยลดอันตรายด้านต่างๆ ต่อผู้คน สังคม และให้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ ผู้ใช้บริการ

 

RFH - Follow Workplace Hygiene Procedures

ปุัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้น มีความจำเป็นและได้ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ สถานบริการที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยาการอาหาร มักจะต้องการให้ผู้เข้าทำงาน ผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ในการจับ ถือ เคลื่อนย้าย เก็บรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และนอกจากนี้ คอร์สนี้ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของ สาขาวิชา การโรงแรม อีกด้วย


รายละเอียดการเข้าสมัครเรียน และ วันเวลา


ผู้เข้าเรียนจะต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
ผู้เข้าเรียนจำเป็นจะต้องเข้าใจ ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และสามารถสื่อสารเบื้องต้นได้
เป็นหลักสูตร เพียง 1 วันเท่านั้น
ผู้เข้าเรียนจะต้องผ่าน บททดสอบ จากผู้ฝึก ตามวัตถุประสงค์ต่างๆของบทเรียน
ค่าใช้จ่าย จำนวนนักเรียน และ วันเวลา มีจำนวนจำกัดต่อวัน ดังนั้น ติดต่อสอบถามพนักงาน S&K ก่อนล่วงหน้า
เมื่อผ่านบททดสอบแล้ว ประกาศบียบัตร จะได้รับทันทีในวันเดียวกันกับที่เรียน