Worldwide School of English

Full Name : Worldwide School of English
Short Name : Worldwide School
Website : http://www.worldwideschoolofenglish.com/

Worldwide School of English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ(Category 1)และมีชื่อเสียงในประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรการเรียนการสอนของ Worldwide English รวมถึงอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่มาจากหลายๆประเทศที่ใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร ได้แก่ นิวซีแลนด์ ยูเอสเอ ยูเค ออสเตรเลีย แคนาดา และ อาฟริกาใต้ นักเรียนยังสามารถใช้โอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นโดยการพูดคุยสื่อสารกับนักเรียนชาติอื่นๆจากหลายๆประเทศ อาทิ เช่น Czechs เวียดนาม บราซิล จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น โคลัมเบีย เป็นต้น

Worldwide School of English สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง Auckland ทำให้สะดวกสบายในการเดินทาง อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้ความช่วยเหลือและประสานงานสำหรับนักเรียนไทยอีกด้วย ในส่วนของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนก็ทันสมัย เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่ดี ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยแก่การเรียนการสอน และยังมี common area ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และ ห้องอาหารที่กว้างขวาง ให้น้องๆ ได้ใช้ในช่วงเช้า ระหว่างพัก และหลังเลิกเรียน

ตัวอย่างหลักสูตรที่ทาง Worldwide School of English เปิดสอน

โดยในแต่ละห้องเรียนจะมีการจำกัดจำนวนนักเรียนอยู่ที่ 13-16 คน

General English
หลักสูตร General English เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และทำให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

Cambridge Exam
หลักสูตร Cambridge Exam เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวสอบ Cambridge Exam ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบริษัท มหาวิทยาลัยและรัฐบาลทั่วโลก โดยการเรียนการสอนจะเน้นในด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสามารถนำทักษะที่ได้จากหลักสูตรนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

IELTS EXAM Preparation
หลักสูตรสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนต่อ การเรียนการสอนจะมีความเข้มข้น เน้นในเรื่องของการทำข้อสอบในทุกๆทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งผู้เรียนจะได้รับเทคนิคการทำข้อสอบจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะสามารถทำคะแนนสอบได้ตามที่ตั้งใจ

Business English
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันในการทำงาน ซึ่งในตัวหลักสูตรจะประกอบด้วยการนำเสนองาน การจัดประชุม และการต่อรอง รวมทั้งการสอนในด้านการตลาด การเขียนเพื่อสื่อทางธุรกิจ การเงิน การจัดการ Human resource และการโต้ตอบทางสังคมอีกด้วย

และหลักสูตรช่วงบ่ายของการเรียนการสอนทางโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษโดยที่จะให้ นักเรียนจับคู่หรือจับกลุ่มสนทนากันและโต้แย้งกันในหัวข้อเรื่องต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในทักษะการฟัง ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นประจำและทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์นักเรียนสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนหรือ เลือกที่จะเข้าชั้นเรียนพิเศษเช่นการฝึกทักษะการสนทนาการทำกิจกรรมต่างๆหรือฝึกเตรียมตัวทำข้อสอบ IELTS หรือ TOEIC

** Logos, Words, Images and other are trademark, copyright of their owner.

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.