TESTIMONIAL


หลังจากจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2012 หลังจากเริ่มทำงานก็พยายามฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเองเสมอเพื่อใช้ในหน้าที่การงาน และหวังว่าจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทในอนาคต แต่พบว่าการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นเห็นผลได้ช้า อาจจะเนื่องจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม หรือแรงกระตุ้น ทำให้ไอซ์ตัดสินใจที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ก่อนตัดสินใจว่าจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ก็ปรึกษากับหลายๆเอเจ้นท์ เพื่อหาข้อมูลเปรียบเทียบ ซึ่ง S&K เป็นที่เดียวที่ไอซ์รู้สึกได้ว่าให้ข้อมูลและคำปรึกษาเป็นอย่างดี ได้รับคำแนะนำคอร์สเรียนภาษาของแต่ละโรงเรียน ทำเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและโอกาสข้างหน้าในอนาคตให้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่า ทำให้ได้รับวีซ่าและเดินทางไปศึกษาต่อ

เมื่อมาถึงออสเตรเลีย รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลย เพราะโรงเรียนที่มาเรียนนั้น ค่อนข้างเข้มงวด คนไทยน้อย(เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ) คอร์สเรียนและครูก็มีคุณภาพ โดยตอนนี้กำลังเรียนอยู่ในคลาส Cambridge foundation (น่าจะเป็นสถาบันเดียวที่เพิ่งเปิดคลาสนี้) ครูสอนดีมากๆ เข้าใจง่าย เน้นทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนอย่างเข้มข้น สนุกและเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกสถานที่ ได้ออกไปทำบาบีคิว ทานพิซว่า และดูหนังในโรงหนังพร้อมกับครูและเพื่อนๆในห้อง สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้การพัฒนาระดับภาษาไปได้เร็ว เพราะก่อนที่จะมาเมลเบิร์นนั้น ฟังภาษาอังกฤษไม่ทันและไม่รู้เรื่องเลย เพียง 5 เดือน ตอนนี้สามารถฟังได้รู้เรื่องและเข้าใจได้ดี

ครูส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลีย ทำให้เรียนรู้ศัพท์สแลงสไตล์ออสซี่ได้อย่างสนุกสนาน ต้องขอบคุณ S&K ที่ดูแลและจัดการการวางแผนตารางเรียน คอร์สเรียนให้ได้เป็นอย่างดีค่ะ