การตรวจและเก็บข้อมูลทางชีวภาพ เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย

ข่าวด่วน!! สำหรับผู้ที่ต้องการทำวีซ่าเข้ามายังประเทศออสเตรเลีย ตอนนี้ทางประเทศออสเตรเลียได้มีการเปลี่ยนกฎในการทำวีซ่า โดยในการขอวีซ่านั้นจะต้องมีการตรวจข้อมูลทางชีวภาพ หรือ Biometric

ข่าวด่วน!! สำหรับผู้ที่ต้องการทำวีซ่าเข้ามายังประเทศออสเตรเลีย ตอนนี้ทางประเทศออสเตรเลียได้มีการเปลี่ยนกฎในการทำวีซ่า โดยในการขอวีซ่านั้นจะต้องมีการตรวจข้อมูลทางชีวภาพ หรือ Biometric ซึ่งวิธีการนั้นจะคล้ายกับการขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศในแถบยุโรป

การตรวจ Biometric นั้นจะเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆของเรา เช่น การเก็บลายนิ้วมือ การเก็บภาพใบหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้ที่จะขอ Visa นั้นต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองเพื่อเก็บข้อมูล Biometric โดยการขอวีซ่าแบบนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 May 2016 เป็นต้นไป

 

pdf

ขอบคุณข้อมูลจาก thailand.embassy.gov.au

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.