อัพเดทการขอวีซ่านักเรียน (subclass 500) เพื่อไปเรียนต่อออสเตรเลีย หลังวันที่ 23 มีนาคม 2024

จากการประกาศอย่างเป็นทางการของสถานทูตออสเตรเลียเรื่อง Migration Strategy เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเงื่อนไขการยื่นขอวีซ่านักเรียนเข้าประเทศออสเตรเลีย โดยการยื่นเอกสาร Genuine Temporary Entrant (GTE) จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Genuine Student (GS) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2567 นี้เป็นต้นไป

พี่ S&K เลยจะพาน้อง ๆ ที่กำลังวางแผนเรียนต่อประเทศออสเตรเลียกันอยู่ มาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะยื่นวีซ่าจากในบทความนี้

 

Genuine Student Requirement คืออะไร

Genuine Student (GS) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ผู้สมัครได้แสดงความตั้งใจในการไปเรียนต่อ และเจตนารมณ์ในการเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อเรียนต่อในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยเราต้องมีเป้าหมายการทำงานหลังการเรียนจบและกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยที่ชัดเจน เป็นเหตุผลที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ Genuine Student (GS)

จากเดิมที่ผู้สมัครต้องส่งจดหมาย Genuine Temporary Entrant 300 คำขึ้นไป ต่อไปนี้ผู้สมัครต้องตอบคำถามลงในใบสมัครยื่นขอวีซ่าแทน โดยคำถามของ Genuine Student (GS) ครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้

หัวข้อคำถามของ Genuine Student (GS)

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ที่ต้องชี้แจงรายละเอียด ตั้งแต่

 • สถานการณ์ปัจจุบันของตัวผู้สมัคร ความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุ่มสังคม สถานการณ์หน้าที่การงาน และสถานะทางการเงินของผู้สมัคร
 • ประวัติการทำงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
 • สถานะทางการเงินของผู้สมัครหรือสปอนเซอร์ทางการเงิน

2. สาเหตุที่เลือกหลักสูตรเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

 • อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ ที่ประเทศออสเตรเลีย อธิบายเหตุผลที่เจาะจงเลือกเรียนกับสถาบันที่เราสมัครเรียนไป รวมทั้งความเข้าใจในข้อกำหนดต่างของคอร์สที่จะเรียน และการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียนนี้
 • อธิบายประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับหลังจากจบจากหลักสูตรที่เรียน แผนการทำงานในอนาคตหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้
 • สำหรับผู้ที่มีประวัติการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ต้องชี้แจงรายละเอียดการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงประเทศออสเตรเลียให้ครบ
 • สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอื่นของออสเตรเลียอยู่ ต้องชี้แจงสาเหตุที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนให้ครบถ้วน
 • หรือผู้สมัครขอวีซ่านักเรียน สามารถชี้แจงสาเหตุที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อแสดงจุดประสงค์ในการไปเรียนต่อที่ชัดเจนได้เช่นกัน

ในคำถามแต่ละข้อสามารถเขียนได้ไม่เกิน 150 คำ
สำหรับการตอบคำถามที่กล่าวมา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในคำตอบเข้าไปด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบ Genuine Student (GS)

 • หลักฐานการเงินของผู้สมัคร หรือสปอนเซอร์
 • Transcript ผลการเรียนที่ผ่านมาของผู้สมัคร
 • ประกาศนียบัตรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคอร์สที่ตัดสินใจไปเรียนต่อ
 • หนังสือรับรองการทำงาน (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน) เป็นต้น

3. English Language Requirements สำหรับการสมัครวีซ่า มีกำหนดที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยมีการประกาศปรับเงื่อนไขในเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น เพิ่มเติมดังนี้

 • สมัครเรียนคอร์สภาษา (ELICOS) ไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
 • สมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพ / ปริญญา จะต้องมีผล IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
 • สมัครเรียนหลักสูตร University Foundation / pathway programs จะต้องมีผล IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
 • Package เรียนภาษา (ELICOS) + หลักสูตรวิชาชีพ / ปริญญา จะต้องมีผล IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 • Temporary Graduate Visa (485) จะต้องมีผล IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า
นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขวีซ่านักเรียน และรักษากฎระเบียบในการเรียนต่อตั้งแต่การยื่นขอวีซ่า ดังนี้
 • ผู้สมัครต้องเข้าใจสถานการณ์การเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ดี และรักษาผลการเรียนตลอดระยะเวลาการเรียนที่ออสเตรเลีย
 • ศึกษาทุกเงื่อนไขของสิทธิ์ในวีซ่านักเรียนอย่างถี่ถ้วน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่วีซ่ากำหนด
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียน โดยเฉพาะการเปลี่ยนสถาบันเรียนต่อ เป็นต้น โดยให้แจ้งไปที่ Department of Home Affairs
 • ทำความเข้าใจเงื่อนไขในการขอวีซ่าภายในประเทศออสเตรเลีย ผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ต้องเดินทางออกจากประเทศตามกฎระเบียบทันที

การพิจารณา Genuine Student Requirement ทางสถานทูตจะประเมินผลจากความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ผู้สมัครเตรียมและคำตอบในใบสมัครที่ให้ข้อมูลรายละเอียดไป เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ ความพร้อมและความเข้าใจในคำถามก็เป็นส่วนสำคัญ มาเริ่มเตรียมตัวเรียนต่อออสเตรเลียให้พร้อม ไปกับพี่ S&K กันค่ะ

S&K International Education
Business Hours: Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
Sydney Office Tel :(61) 2 9283 0077
Bangkok Office Tel : (66)81-816-6606 หรือ (66)89-799-0093

อ้างอิง:

 • https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/genuine-student-requirement
 • https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=1188

 

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.