Curtin University

Full Name : Curtin University
Short Name : Curtin University
Website : http://www.curtin.edu.au

เพิร์ธตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บาหลีมากกว่าซิดนีย์ เพิร์ธเป็นเมืองที่สดใส งดงามและตั้งตระหง่านบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก มีชายหาดเก่าแก่ที่สวยงาม และเมื่อเร็วๆ นี้เพิร์ธมีการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เป็นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากและเป็นหนึ่งเมืองที่มีอัตราการว่างงานต่ำสุดของออสเตรเลีย ซึ่งถือได้ว่าเพิร์ธเป็นเมืองแห่งโอกาส แม้ว่าเพิร์ธเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็มีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ทางตอนเหนือคุณจะได้พบกับท่าเรือ Hillarys Boat ที่เป็นหมู่บ้านริมน้ำที่มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มีร้านอาหารอร่อยๆ หลากหลายชาติ โรงภาพยนตร์คุณภาพ ฯลฯ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะ และความรู้สึกจะยิ่งทวีคูณเมื่อขับรถออกจากเพิร์ธไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะพบกับทิวทัศน์เอาท์แบ็คที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้ได้สัมผัสถึงธรรมชาติที่งดงามของทิวทัศน์ป่าเขาลำเนาไพรที่กว้างใหญ่

Curtin University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย top 50 ของโลกภายใต้ออายุ 50 ปี (ตามการจัดอันดับโดย QS ในปี 2013/2014) Curtin University มีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียตะวันตก โดยมีนักศึกษากว่า 50,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 16,000 คนจากกว่า 125 ประเทศทั่วโลก ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนที่จัดให้นักศึกษาได้มีการนำความรู้และทักษะวิชาการที่ได้รับ มาประยุกต์แก้ปัญหาที่มีความท้าทายได้ อีกทั้งคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีวุฒิการศึกษาสูงและยังได้รับรางวัลมากมายจากหลากหลายแขนงองค์กร รวมถึงหลักสูตรที่มีการตรวจสอบและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่ใช้ในการเรียนการสอนและบริการนักศึกษาเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียน
Curtin University ตั้งอยู่ในย่านชานเมือง Bentley อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองเพิร์ธทางตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมและสวนที่สวยงาม มีทิวทัศน์รอบๆ ที่งดงาม

Curtin University เปิดสอนหลากหลายโปรแกรมทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในหลักสูตรธุรกิจ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสุขภาพ โปรแกรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยจะมีตรวจสอบปรับปรุงใหม่สม่ำเสมอ โดยภาคอุตสาหกรรมธุรกิจและรัฐบาลเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนนั้นได้รับการรองรับสำหรับตลาดโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง เพื่อมั่นใจว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยจะมีอาชีพ

Bachelor of Business Administration (BBA) หลักสูตร 3 ปีจบ เริ่มเรียนทุกๆ กุมภาพันธ์หรือกรกฏาคม ของทุกปี IELTS 6.5 (6.0 all bands)
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหลังจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในจุดที่สำคัญของการบริหารจัดการธุรกิจ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทการจัดการในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของโลก นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้จะมีความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งในการบริหารงานจัดการทั่วไป และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องทรัพยากรมนุษย์และการจัดการระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือการเป็นผู้ประกอบการ

Master of International Business หลักสูตร 1 ปีครึ่ง เริ่มเรียนทุกๆ กุมภาพันธ์และกรกฏาคมของทุกปี IELTS 6.5 (6.0 all bands)
หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการก้าวไปในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ โดยจะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา

  • รู้ถึงโครงสร้างการทำงาน ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาของธุรกิจระหว่างประเทศ และความสามารถในการบริหาร
  • ระบบการคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม เพื่อไตร่ตรองสถานการณ์ธุรกิจที่ซับซ้อนระหว่างประเทศ
  • การเข้าถึง การประเมินและสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่มาที่เหมาะสมในสถานการณ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทำให้เกิดวิเคราะห์ ตัดสินใจที่ถูกต้อง
  • อธิบายและประเมินผลกระทบของธุรกิจระหว่างประเทศในระบบโลก
  • แสดงความเข้าใจในระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องและแนวคิดทฤษฏีการสื่อสารทางวัฒนธรรม ให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
  • การทำงานอย่างมืออาชีพ มีจริยธรรม และความสอดคล้องกับกฏหมายที่เหมาะสม

Location: Curtin University Kent Street Bentley WA 6102

** Logos, Words, Images and other are trademark, copyright of their owner.

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.