S&K International Education

November 21, 2016

การตรวจและเก็บข้อมูลทางชีวภาพ เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย

ข่าวด่วน!! สำหรับผู้ที่ต้องการทำวีซ่าเข้ามายังประเทศออสเตรเลีย ตอนนี้ทางประเทศออสเตรเลีย...
November 21, 2016

ชายหาดต่างๆรอบๆเมือง SYDNEY (Bondi สู่ Coogee)

ชายหาดนี้ยังอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ 8 กม.เท่านั้น นอกจากหาด Bondi ที่เป็นที่นิยมแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่...
October 25, 2016

WSSC โรงเรียนสำหรับนักเรียนในระดับ High School หรือมัธยมปลาย

เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับเกรด 11 และ 12 ออกแบบหลักสูตรโดยดร.เดวิด วอร์นเนอร์ซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ของ...
October 25, 2016

KEY CONTACTS หน่วยงานสำคัญๆ ในประเทศออสเตรเลีย

หน่วยงานสำคัญเหล่านี้มี ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ของนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ มากมาย ไปดูกัน ว่ามีอะไรบ้าง....
October 25, 2016

Connoiseur การใช้ชีวิตตามแบบฉบับชาว SYDNEY

มาดูกันว่าการใช้ชีวิตของชาว Sydney ในแต่ละวันนั้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับคนไทยอย่างพวกเราขนาดไหน...
October 25, 2016

ตัวอย่างโปรแกรม Study Tour 2 weeks สำหรับช่วงปิดเทอม

เราไปดูตัวอย่าง summer camp สำหรับน้องๆและผู้ปกครอง ที่อยากส่งบุตรหลานมาหาประสบการณ์...
October 25, 2016

ว่ากันด้วยเรื่อง Size ของเสื้อผ้าและร้องเท้าในแต่ละประเทศ

สำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ ที่ต้องเลือกซื้อเสื้อในประเทศต่างๆ แล้วมันดัน ไม่ค่อยจะตรงกับรูปร่าง...
October 25, 2016

Australian Fashionista พวกเค้าทำอะไรกันในเวลาว่าง

วันนี้เราจะไปดูกันว่า เหล่า Fashionista ในประเทศออสเตรเลียเค้าทำอะไรกันบ้างในเวลาว่างของพวกเขา...
October 25, 2016

ว่ากันด้วยเรื่อง กาแฟ ประเภทต่างๆในออสเตรเลีย

ทุกวันนี้ "กาแฟ " กลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆคนไปแล้ว โดยเฉพาะ สำหรับผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลีย...