ระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย (Australian Education System)

ก่อนจะเลือกคอร์สเรียน เรามาดูกันก่อนดีกว่าไหม ว่าที่ประเทศออสเตรเลีย มีระบบการศึกษาเป็นอย่างไร

ก่อนที่น้องๆจะตัดสินใจว่าเราควรจะไปเรียนคอร์สอะไรดี หรือคอร์สเรียนไหนเหมาะสมสำหรับเรา เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าที่ประเทศออสเตรเลีย มีคอร์สเรียนอะไรบ้าง
เริ่มจาก Education System (ระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย) หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่นักเรียนจบการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษา (Year 12) นักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตร(Certificate)ที่รับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
หลักสูตรการเรียนการสอนของออสเตรเลีย จะแบ่งเป็น 8 หมวดวิชาหลักได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสาตร์ สังคม และ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและการพัฒนา สุขศึกษา และ พลศึกษา อีกทั้งยังมีวิชาเลือกให้นักเรียน เลือกเรียนได้ตามความสนใจของนักเรียนเอง

 

studyinaus_2

 

ประเทศออสเตรเลียจะแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน คือ

  • ระดับชั้นอนุบาล อายุ 5-6 ปี (Kindergarten)
  • ระดับชั้นประถมศึกษา (Year 1- Year 6) อายุ 7-12 ปี , (Primary Education or Primary School) – ซึ่งหลักสูตรนี้คือ หลักสูตร ประถม 1-6 ของประเทศไทย
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษา (Year 7-Year 12) อายุ 13-18 ปี , (Secondary Education or High School) – ซึ่งหลักสูตรนี้คือ หลักสูตร มัธยมต้น และ มัธยมปลาย ของประเทศไทย
  • ระดับอาชีวศึกษา , (Vocational Education) สามารถเข้าเรียนหลังจากจบ Year 10 หรือ เมื่อมีอายุ 15 ปีขึ้นไป – ซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะเหมือน หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ของประเทศไทย
  • ระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับมหาวิทยาลัย (Higher Education) สามารถเข้าเรียนได้เมื่อเรียนจบระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ จบ หลักสูตร ประกาศนียบัตร

 

studyinaus_3

 

ที่นี้เราก็มาทำความรู้จักโรงเรียนแบบต่างๆในประเทศออสเตรเลียกันดีกว่า

โรงเรียนในระดับ ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ในประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • โรงเรียนรัฐบาล (Public School) – ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าโรงเรียนอีก 2 ประเภทที่เหลือ มีโรงเรียนให้เลือกมากและสามารถที่จะเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับที่พักได้ แต่จำนวนนักเรียนในแต่หละชั้นจะมีจำนวนนักเรียนมากกว่า อีก 2 ประเภทที่เหลือ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน จะมีจำนวนน้อยกว่า
  • โรงเรียนเอกชน (Private School) – เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินตามมาตรฐานหลักสูตรเดียวกับโรงเรียนรัฐบาล แต่เอกชนรับหน้าที่ในการดำเนินการและบริหารงานต่างๆเอง ซึ่งจำนวนนักเรียน มีน้อยกว่า นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมีเพียงพอกับนักเรียนมากกว่าโรงเรียนรัฐบาล แต่ค่าเล่าเรียนค่อนข้างที่จะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล
  • โรงเรียนคาทอลิก/ โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากศาสนา – เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการบริหารจากองค์กรอิสระ ร่วมกับโบสถ์ โดยมีลักษณะเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วไป ค่าเล่าเรียนจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลแต่ว่าจะถูกกว่าโรงเรียนเอกชน แต่นักเรียนอาจจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิชาศาสนาตามที่โรงเรียนกำหนด

ครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับโรงเรียนสายอาชีวะ หรือ Vocational School กันนะคะ..
อันนี้ เนี่ยเหละ น่าสนใจสุดๆ เพราะ ณ ปัจจุบัน นักเรียนไทยส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย จะลงทะเบียนเรียนกันเยอะมากๆ
เป็นเพราะอะไร ตามมาดูกันเร็วๆนี้นะคะ

 

studyinaus_4

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.