คำสำคัญต่างๆสำหรับนักเรียนต่างชาติ What does this word mean?

คำศัพท์สำคัญๆ ต่างๆ สำหรับ International Student อย่างเราๆควรจะรับรู้ไปดูกันมีอะไรบ้าง

คำศัพท์สำคัญๆ ต่างๆ สำหรับ International Student อย่างเราๆควรจะรับรู้ไปดูกันมีอะไรบ้าง

สำหรับนักเรียนที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ภาษาอังกฤษก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นัก อาจจะยังไม่เคยได้ยินคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้มาก่อน เพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นคำที่ใช้กันในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบางคำอาจจะคุ้นหูมาบ้าง แต่บางคำเราอาจจะแปลความหมายกันไม่ออกเลยทีเดียว คำศัพท์เหล่านี้ค่อนข้างจำเป็นสำหรับการวางแผนการเรียนเลย หละ

Cencus date

“Cencus date” อ่านว่า เซ็น-ซัส แดท : เป็นคำที่เราจะพบได้ในเวลาที่มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม ซึ่งถ้าเราเจอคำนี้แล้วตามด้วยวันที่ นั่นหมายความว่าวันนั้นคือวันสุดท้ายในการลงทะเบียนเรียนต่างๆ และจะไม่สามารถเปลี่ยนได้หลังจากผ่านวันนั้นไปแล้ว

Full-time

Full-time ในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลา แต่เป็นประเภทของการเรียนในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาต่อนั้นจะต้องสมัครเรียนเป็นแบบ Full-time เท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วการเรียนแบบ Full-time จะเรียนกัน 8 หน่วยกิจต่อ 1 ภาคเรียน

Faculty

ซึ่งความหมายสั้นๆที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วสำหรับคำนี้ก็คือ “คณะ” นั่นเอง ในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น จะมีการแบ่งเป็นภาควิชาต่างๆมากมาย ซึ่งในแต่ละภาควิชาจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนต่างๆ

Course

Course คือวิชาที่จะต้องเรียนในหน่วยกิจนั้นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการเรียนในแต่ละวิชาจะเรียนจบภายในภาคเรียนนั้นๆ ซึ่งในแต่ละวิชานั้นจะมีผู้ช่วย และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบวิชานั้นโดยเฉพาะ

Commencement หรือ Commence

Commencement ก็คือ start นั่นเอง แปลตรงตัว ก็ตือ การเริ่มต้น โดยปรกติแล้ว มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ วัน ปฐมนิเทศ(Orientation date) และวันเริ่มเรียนนี้ มักจะไม่ตรงกัน โดย Orientation จะถูกจัดขึ้นก่อน ล่วงหน้าประมาณ 1-2สัปดาห์ อันนี้ก็แล้วแต่ว่า สถาบันนั้นๆอีกที แต่สำหรับวิทยาลัย ทั่วๆไป ส่วนมาก มักจะเป็นวันๆเดียวกัน ตรงนี้เราควรจะเตรียมพร้อม กำหนดการเดินทาง และ เตรียมล่วงหน้า ทำความเข้าใจให้ดี เพื่อจะได้ไม่พลาด โอกาส หรือข้อมูลสำคัญๆต่างๆของโรงเรียน นะจร้าาา

Orientation (O-week)

คำนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะ Orientation ก็คือ การปฐมนิเทศ แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมการปฐมนิเทศนั้นต้องเรียกว่า O-week นั่นก็เพราะว่าในการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยที่นี่นั้น จะมีการจัดกิจกรรม และแนะนำสถานที่ต่างๆให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาถึง 1 สัปดาห์เลยทีเดียว

Semester

Semester นั้นคือภาคเรียน หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเทอมนั่นเอง ซึ่งในการเรียนมหาวิทยาลัยนั้น มักจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยภาคเรียนแรกจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์(Feb) ถึง กรกฎาคม(July) และภาคเรียนที่สองจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม(Aug) ถึง ธันวาคม(Dec)

Trimester

Trimester นั้นหมายความว่าภาคเรียนเหมือนกับ Semester แต่จะแตกต่างกันตรงที่ Trimester นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียนต่อปีนั่นเอง

Lecture

Lecture นั้นคือการเรียนการสอนในห้องที่เราคุ้นเคยกันดี ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการเรียนร่วมกันในห้องเรียนกับนักศึกษาคนอื่นๆที่ลงเรียนวิชาเดียวกัน

Practical

นอกเหนือจากการเรียนแบบ Lecture ซึ่งเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังมีการเรียนแบบ Pratical หรือที่เราเรียกกันว่าการเรียนภาคปฏิบัตินั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นการเรียนแบบ Practical จะเป็นการฝึกปฏิบัติจริงหลังจากที่นักเรียนได้เรียนกันในห้องเรียนแล้ว

Tutorial

Tutorial เป็นการสอนพิเศษเพิ่มเติมจากที่เราเรียนในห้องเรียน ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการจับกลุ่มเล็กๆ คุมโดยอาจารย์ที่สอน เพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับการเรียนในวันนั้นๆ

Assignment

ในการเรียนแต่ละวันนั้นอาจารย์ผู้สอนอาจจะให้ Assignment เรากลับมาทำที่บ้าน โดยตามปกติแล้วเราจะเรียก Assignment ว่า “การบ้าน” นั่นเอง ซึ่ง Assignment ในบางวิชา อาจารย์ผู้สอนจะนำมาคิดเป็นคะแนนในวิชานั้นๆด้วย

Examination

คำนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคือการ “สอบ” นั่นเอง ซึ่งการสอบในประเทศออสเตรเลียนั้นจะทำการสอบหลังจากที่เราเรียนวิชานั้นๆจบแล้ว และจะใช้เวลาประมาณ 1 – 3 ชั่วโมงในการสอบแต่ละวิชา โดยส่วนใหญ่การสอบนั้นจะเป็นการสอบแบบ closed book แต่ในบางวิชาจะเป็นการสอบแบบ open book

Grade point average (GPA)

GPA คือ เกรดเฉลี่ยรวมในทุกๆวิชา ซึ่งจะนำผลคะแนนที่เราได้ในแต่ละวิชามาคิดรวมกันออกมาเป็นผลคะแนนรวมของเราเอง

Transcript (Academic record)

Transcript คือ ผลการเรียนของเรา ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 แบบคือ Official และ Unofficial นักเรียนที่เรียนจบนั้นทางโรงเรียนจะให้ Transcript แบบ Official มา ซึ่งถ้าหากยังศึกษาอยู่และต้องการ Transcript แบบบ Official จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอกับทางโรงเรียน ส่วน Transcript แบบ Unofficial นักเรียนสามารถหาได้โดยการเข้าไปที่ Website ของทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

Graduate

Graduate คือ สำเร็จการศึกษา
อีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ ยิน หรือ น่าจะพบเจอ คือ Graduation Ceremony หมายถึง พิธีรับประกาศณียบัตร หรือ พิธีรับปริญญาบัตร นั่นเอง ที่ต่างประเทศก็มีเช่นกันนะจร้าา ถ้าเป็นมหาวิทยาลัย University ใหญ่ ส่วนมากก็จะได้รับจาก Dean(คณบดี) ของ Facultyนั่นๆ ส่วนถ้าเป็น College ต่างๆ ก็จะได้รับกับ Principle (คุณครูใหญ่)หรือ Director of Study(ผู้อำนวยการโรงเรียน) นั่นเอง หละจร้าาา

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.